Νέα ταξινόμηση των περιοδοντικών και περι-εμφυτευματικών νόσων και καταστάσεων

Εργασίες Συμποσίου διενεργούμενες από την Αμερικανική Ακαδημία Περιοδοντολογίας μαζί με την Ευρωπαïκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας

Ένα νέο παγκόσμιο σύστημα ταξινόμησης για περιοδοντική υγεία, περιοδοντικές νόσους και καταστάσεις, όπως και για τις περι-εμφυτευματικές νόσους και καταστάσεις ανακοινώθηκε στο συνέδριο EuroPerio9, κορυφαίο συνέδριο στο χώρο της Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας.

H συνολική ταξινόμηση βασίστηκε στα πιο σύγχρονα αποδεικτικά στοιχεία και περιλαμβάνει ένα σύστημα σταδιοποίησης και βαθμολόγησης για την περιοδοντίτιδα, υποδεικνύοντας σοβαρότητα και έκταση της νόσου, δίνοντας εξηγήσεις για την εμπειρία της νόσου καθόλη τη διάρκεια ζωής και λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα της γενικής υγείας του ασθενή. Ολόκληρη η ανασκόπηση και οι συμφωνηθείσες εκθέσεις είναι διαθέσιμες  στα περιοδικά Journal of Clinical Periodontology (EFP) και Journal of Periodontology (AAP).

‘’Αυτό ήταν μια τεράστια προσπάθεια, αλλά συνάμα πολύ ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί  η εδραίωση μιας διεθνούς γλώσσας για την κλινική φροντίδα, έρευνα και εκπαίδευση και να ανανεωθεί το σύστημα ταξινόμησης του 1999, δικαιολογόντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην επιστημονική γνώση τα τελευταία 20 χρόνια’’ , ανέφερε σχετικά  ο Iain Chapple, Γενικός Γραμαμτέας της EFP και συμπρόεδρος στην Ομάδα 1 του Συμποσίου.

Η νέα ταξινόμηση είναι αποτέλεσμα του κοινού Συμποσίου που είχε διεξαχθεί από την Ευρωπαïκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας και την Αμερικανική Ακαδημία Περιοδοντολογίας  στο Σικάγο τον Νοέμβριο του 2017. Στο Συμπόσιο συμμετείχαν πρεισσότεροι από 100 ειδικοί από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Ασία, οι οποίοι αξιολόγησαν τη βιβλιογραφία προκειμένου να δημιουργήσουν μια παγκόσμια συμφωνία που θα δίνει τη δυνατότητα να τυποποιηθεί η φροντίδα για τους ασθενείς σ’όλο τον κόσμο.

Για πρώτη φορά στη νέα ταξινόμηση ορίζεται η κλινική υγεία και η περιοδοντίτιδα περιγράφεται σε 4 στάδια, κυμαινόμενη από το Στάδιο 1 (ελάχιστα σοβαρή) ως το στάδιο 4 (μέγιστα σοβαρή). Ο κίνδυνος και ο βαθμός χειροτέρευσης της νόσου έχει κατηγοριοποιηθεί σε τρεις βαθμούς από τον ελάχιστο κίνδυνο χειροτέρευσης (Βαθμός Α) στο μέγιστο (Βαθμός Γ). Η βαθμολόγηση λαμβάνει υπόψη παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και την παρουσία συνακολουθών ασθενειών, όπως σακχαρώδης διαβήτης.

‘’Η νέα ταξινόμηση θα πρέπει να παρέχει μια παγκοσμίως συνεπή προσέγγιση στη διάγνωση και στη θεραπεία και να βελτιώσει κατ’επέκταση τα αποτελέσματα για τους ασθενείς’’, είπε ο Καθηγητής Chapple.

‘’Τα επόμενα βήματα αφορούν στην προσεκτική επιμόρφωση των Ομάδων Στοματικής Φροντίδας και στην αναγνώριση της απλότητας του νέου συστήματος ταξινόμησης, δεδομένου ότι το σύστημα από μια πρώτη ματιά ίσως φαίνεται πολύπλοκο αλλά είναι στην πράξη αρκετά πρακτκό, καθώς και στη διασφάλιση  της αποτελεσματικής μετεκπαίδευσης στην υιοθέτηση της νέας ταξινόμησης’’ συμπέρανε ο Καθηγητής  Chapple.

Βιβλιογραφικές Παραπομπές

A new classification scheme for periodontal and periimplant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification
Jack G. Caton Gary Armitage Tord Berglundh Iain L.C. Chapple Søren Jepsen Kenneth S. Kornman Brian L. Mealey Panos N. Papapanou Mariano Sanz Maurizio S. Tonetti

First published: 20 June 2018 https://doi.org/10.1111/jcpe.12935

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1600051x/2018/45/S20