Έρευνα ανίχνευσης μυοσκελετικής καταπόνησης και επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στον κλάδο των οδοντιάτρων-Συμπλήρωση οn-line ερωτηματολογίου

Έχει παρατηρηθεί ότι η άσκηση της κλινικής οδοντιατρικής, επιβαρύνει σημαντικά το θεράποντα ιατρό τόσο ψυχικά όσο και σωματικά .Για τον λόγο αυτό θα επιθυμούσαμε πολύ τη συμβολή σας στο να μελετήσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πάρει περίπου εννέα λεπτά. Η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδοντιάτρων.

Η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει και μέσω κινητού τηλεφώνου / tablet.

Για την εμφάνιση του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ.

Η παρούσα έρευνα διενεργείται από τους:
1.    Βελώνης Δημήτριος, DDS, PhD, Παιδοδοντίατρος
2.    Καραουλάνης Σωκράτης, MD, PhD, Ψυχίατρος, Επιμελητής Α' στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
3.    Ανυφαντής Ιωάννης, MEng, MSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμβουλος και ερευνητής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, και εκτίμησης/διαχείρισης κινδύνων.
4.    Trilby Coolidge, PhD, Ψυχολόγος, Πανεπιστήμιο Washington, Seattle